“A különbség a között, amit megteszünk és amire képesek lennénk, megváltoztathatná a világot.”

(Mahatma Gandhi)

Közel két évtizedes oktatási tapasztalatunkkal (15 év felsőoktatási és 17 év búvároktatási múlt), szaktudásunkkal és gyakorlati tapasztalatainkkal szeretnénk hozzájárulni a merülés világát megismerni szándékozók és a tudásukat fejleszteni kívánók élményeihez és biztonságához. Tesszük ezt oly módon, hogy segítjük tanulóinkat fejlődésükben és abban, hogy a merülési képességeik hatékonyabbá, sikeresebbé, ezáltal merüléseik élményekben gazdagabbá és egyúttal balesetmentessé váljanak.

Hallgatóink elégedettsége és megszerzett tudása az általunk végzett munka minőségének mérési mutatói, ezáltal az igazi értékek számunkra.

A mindennapok során állandó fejlődésre sarkallva végezzük munkánkat, folyamatosan figyelemmel kísérjük Tanulóink teljesítményét, ellenőrizzük munkánk hatékonyságát és szükség esetén megváltoztatjuk képzéseink tematikáját, válaszolunk a piac és a szakma kihívásaira. Önmagunk fejlődése érdekében ápoljuk nemzetközi kapcsolatainkat, szakmai továbbképzéseken és szakirányú konferenciákon veszünk részt.

A Tanulókkal és Ügyfelekkel való együttműködésünk alapja a kölcsönös bizalom, megbízhatóság, a kimagasló felelősségvállalás és a minden helyzetben etikus magatartás.

A búvároktatás számunkra nem csak egy szakma a sok közül, hanem elhivatottság. Ezért értéknek tekintjük iskolánkat és egymást. Egyéni és csapatszinten a kreativitást, a kezdeményező erőt, a kitartást és a felelősségteljes munkavégzést, mint felbecsülhetetlen energiaforrásokat méltányoljuk és használjuk.

A biztonságos merülésről alkotott elképzelésünket a korszerű szakmai ismeretek megszerzésének, a rendszeres gyakorlással kialakítható készségeknek és képességeknek, továbbá a megfelelő felszerelés hatékony alkalmazásának egysége jellemzi.

Iskolánkat 1995-ben kezdtük el építeni. Sokáig keresgéltük a helyes utat, melyen célunk felé haladhatunk. Voltak időszakok, évek, mikor úgy éreztük megtaláltuk a helyes irányt, később ráébredtünk, hogy az egyetlen állandó a változás, és mi lemaradtunk róla. Most, sok-sok év után már rengeteg tapasztalás van a tarsolyunkban, s mi magunk is sokat változtunk. Próbálunk tanulni a hibáinkból és megtartani az erényeinket. Reméljük, a bennünk végbement változás találkozik a Hallgatóink igényeivel, és tudunk Számukra megbízható módon, biztonságos körülmények között új élményeket és ismereteket nyújtani. Ami nem változott, az a célunk, amiért mindezt tesszük:

Szeretnénk megismertetni a merülés világát azokkal az emberekkel, akik keresnek valami mást ezen a bolygón, mint a rohanás és a cél nélküli munka. Szeretnénk Nekik átadni ennek a világnak minden olyan élményét, melyet idefenn nem lehet megtapasztalni. Ez az élmény mindenkinek mást és mást jelent. Van, aki a tenger csodás és titokzatos lényei miatt indul el az úton, van, aki a mélység vagy a hajóroncsok misztikus világát keresi. Sokan sokfélék vagyunk, de valahol mindenki önmagát és önnön békéjét keresi. A búvárkodás világában ez megadatik számunkra, miközben önfeledten átéljük ezt a súlytalan, varázslatos és misztikus élményt, a merülést. Ehhez viszont ismerni, tudni és tisztelni kell azokat a törvényeket, melyeket ez a világ ró ki ránk.

Tengermély Tisztelettel:

dr. Wengrin István

 

“PLAN YOUR DIVE ~ DIVE YOUR PLAN”

Eseménynaptár

    No events to show