A Technikai Búvárkodásról

Mi is a Technikai Búvárkodás? Merülés a kedvtelési búvárkodás határain túl?! Nem, a technikai búvárkodás nem a határok egyszerű átlépését jelenti!

A technikai búvárkodás fogalma elsősorban olyan merüléseket jelent, amelyhez a merülés során a normál sűrített levegőtől eltérő gázkeveréket vagy több különböző légző gázt használnak. Ilyenek – kellene, hogy legyenek – kifejezetten a 40 méter alatti merülések, a kötelező dekompressziós megállóval tervezett merülések, illetve a zárt térben a felszíntől összesen 40 méternél hosszabb behatoló merülések. A technikai búvárkodás ugyanakkor sokszor nem is a mélyebb merülést, hanem a biztonságosabb, vagy hosszabb fenékidejű merüléseket jelenti. Egy sor olyan speciális búvár szakterület is a technikai búvárkodás fogalom körébe tartozik, mint a barlangi, roncs, illetve bánya merülések, ahol adott esetben csak egyféle légző gázt használ a búvár.

A technikai búvárkodás igazi sajátosságai az eltérő merülési eljárásokban, a megnövekedett szellemi és fizikai követelményekben, a magasabb kockázatok elfogadásában és a speciális felszerelések és technikák megfelelő használatában mutatkoznak meg. A technikai merülések során előtérbe kerülnek az olyan felszerelések, mint a dupla palack, a wing, a szárazruha, a kaniszteres lámpa, az orsó és a bója. A merülések biztonsága érdekében szükségessé válnak a kevert gázok, mint a különböző nitroxok és héliumos keverékek, száraz ruhánál pedig az argon használata.

A technikai búvárkodás során sokkal szélesebb lehetőségünk nyílik az élményszerzésre, mint amit a kedvtelési könnyű búvárkodásban elérhetünk, de ezeket az előnyöket csak alapos elméleti és gyakorlati tudás elsajátítása után és csak a megfelelő technikai háttér birtokában szerezhetjük meg. El kell fogadnunk, hogy nem vagyunk sebezhetetlenek és a mélyben hatványozottabban adódhatnak problémák.

Mára már mindezt kezdik megérteni a kedvtelési búvárok is. Egyre többen fogadják el, hogy nem a saját határaik feszegetése, hanem a tudásuk fejlesztése a követendő út. Ma már nem kell mindenkinek újra feltalálnia a megoldásokat, ugyanis megszülettek azok a modern technikai tanfolyamok, korszerű technikai búvárfelszerelések és eszközök, amik segítségével biztonságos módon lehet átlépni a dekompressziós határokat és a sportbúvárkodás korábban megengedett határait.

A technikai búvárkodás során talán a legfontosabb, mindent meghatározó alapgondolat:

„Good Diver’s Main Objective Is To Live”

Jelenleg elérhető tanfolyamaink:

TECHNICAL DIVER PROGRAMS

Eseménynaptár

    No events to show