A Tengermély Búvár Oktatási és Technikai Központ (a továbbiakban: Tengermély Búvár Központ) weboldalainak megtekintésével Ön elfogadja a Tengermély Búvár Központ által ezen az oldalon meghatározott feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a rendszernek. Kérjük, hogy ne nyissa meg weboldalainkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

Információk

A weboldalakon megjelenő valamennyi adat, információ, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatási célt szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. A Tengermély Búvár Központ törekszik a pontos és hiteles információk közlésére, ugyanakkor azok teljességéért, pontosságáért, a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért nem vállal felelősséget.

Esetleges félreértések, tévedések elkerülése érdekében kérjük, hogy a weboldalainkon olvasott információk megerősítése, pontosítása végett, még a döntéshozatal előtt lépjen kapcsolatba a Tengermély Búvár Központ képviselőjével.

Szerzői jog

A Tengermély Búvár Központ weboldalai, az azokon található minden szöveges tartalom, kép, grafika, logo, adat, struktúra, eljárás, program és információ, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak, azokat részleteiben, vagy teljességében a személyes használatból fakadó igényeket meghaladó mértékben lemásolni, elektronikus módon tárolni, többszörözni, közreadni a Tengermély Búvár Központ kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélye nélkül tilos. A Honlap jogosulatlan felhasználása polgári- és büntetőjogi következményeket von maga után.

A Tengermély Búvár Központ weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alá tartozik. Tilos a Tengermély Búvár Központ előzetes írásbeli engedélye nélkül a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni vagy kinyomtatni.

Személyes adatok védelme

A Tengermély Búvár Központ adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.

Azzal, hogy Ön a Tengermély Búvár Központ részére bármely személyes adatát elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Tengermély Búvár Központ nyilvántartsa, kezelje. A Tengermély Búvár Központ kijelenti, hogy az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

A Tengermély Búvár Központ adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;
  • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

E-mail

Az Ön által küldött e-mail megérkezésekor válasz e-mailt küldünk, így Ön biztos lehet abban, hogy cégünkhöz eljutott elektronikus levele. A nem megfelelően titkosított üzenethez illetéktelen személyek hozzáférhetnek, az üzenet tartalma módosulhat, illetve elveszhet. Az ebből eredő károkért a Tengermély Búvár Központ nem vállal felelősséget.

Az oldalainkon feltüntetett kapcsolati információk, mint címek, telefonszámok, faxszámok, e-mail címek harmadik cég által történő felhasználása, hozzájárulás nélküli marketing célú vagy tömeges üzenetek küldéséhez nem megengedett. Ellenkező esetben megtesszük a szükséges és lehetséges jogi lépéseket.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok

A Tengermély Búvár Központnak a weboldalhoz kapcsolódó hivatkozások esetében nincs módja az ellenőrzésre, és azokra nincs befolyással, továbbá a Tengermély Búvár Központ nem vizsgálja felül sem a weboldal egyes linkjeit, sem azok összességét. A Tengermély Búvár Központ-t nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a Tengermély Búvár Központ weboldalaihoz kapcsolódnak.

Ön tudomásul veszi, hogy a Tengermély Búvár Központ saját Honlapján kívüli semmilyen más weboldalért, vagy a Honlaphoz hivatkozásokon keresztül kapcsolódó bármely egyéb Internet-oldalért semmilyen felelősség nem terheli. Ön a Honlaphoz, valamint az egyéb weboldalakhoz saját felelősségére kapcsolódik.

Bár a Tengermély Búvár Központ időről időre figyelemmel kísérheti és felülvizsgálhatja a weboldalon megjelenő hozzászólásokat, beszélgetéseket, levelezést, közvetítést, hirdetéseket és hasonló közléseket, minderre azonban nem köteles. Ezzel egyidejűleg a Tengermély Búvár Központ az ilyen oldalaink tartalmával kapcsolatosan nem vállal sem felelősséget, sem pedig kötelezettséget a oldalon található információkban foglalt bárminemű hibákért, rágalmazásért, sajtóvétségért, becsületsértésért, mulasztásért, valótlanságért, uszításért, pornográfiáért, istenkáromlásért, sem az ilyen oldalakon megjelenő veszélyforrásokért és pontatlanságért. Tilos bármely törvénytelen, fenyegető, becsületsértő, rágalmazó, szeméremsértő, botrányos, izgató, pornográf, mások vallási meggyőződését sértő, vagy törvénysértő viselkedésre buzdító, bűncselekménynek minősíthető, büntetőjogi felelősséget maga után vonó anyag felhelyezése vagy továbbítása. Az ilyen jellegű adatokat, tartalmakat az észlelést követően külön jelzés nélkül azonnal eltávolítjuk a weboldalról. A Tengermély Búvár Központ teljes mértékben együttműködik a bűnüldöző szervekkel, továbbá maximálisan eleget tesz az ilyen információt vagy anyagot feladók személyének felfedésére utasító hatósági határozatoknak.

A jognyilatkozat hatásköre

Ez a jognyilatkozat a weboldalaink szerves része, így az itt leírtak érvényesek magára a nyilatkozatra is. Amennyiben ezen nyilatkozat egyes részei a hatályos jogszabályoknak nem, nem egészen vagy csak részben felelnek meg, a nyilatkozat többi része ettől függetlenül tartalmát és érvényességét tekintve érintetlen marad.

Kapcsolat, jogorvoslat

A Tengermély Búvár Központ weboldalának kizárólagos tulajdonosa dr. Wengrin István.

Székhelye: 1204. Budapest Vasút sor 10/A

Telefonszáma: +36-30/251-0165 (munkanapokon 10-18 óra között)

E-mail címe: istvan.wengrin@psai.hu

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

Telefon: 06.1.475.7186, 475.7100 Telefax: 06.1.269.3541

E-mail: adatved@obh.hu

Eseménynaptár

    No events to show